Keo xịt dạng chai dán mút tiêu âm

150,000

Hình dang; Chai xịt

Sử dụng với diện tích tối đa từ 10-12m2

Bảo quản ở nhiệt dộ phòng

.